การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

26 ต.ค. 64

     

          วันที่ 26 ตุลาคม 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดย…นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ อบจ. ร่วมมอบถุงยังชีพ กับองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู นำโดย…ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ อบต. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CVID – 19) ตามรายชื่อที่ยื่นคำขอ