การให้ความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลค้างพลู

15 เม.ย. 64

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 09.20 น.นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ค้างพลู ปลัด อบต.ค้างพลู ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลุ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 ม.4 และ ม.10 เบื้องต้นประมาณการความเสียหายรวมทั้งสิ้นประมาณ 38 หลังคาเรือน