การสำรวจผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

28 ก.พ. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง