การฝึกอบรมบุคลากร ทีม EOC ระดับอำเภอ/ตำบล

09 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากร ทีม EOC หรือ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Emergency Operations Center (EOC) ในระดับอำเภอ/ตำบล โดยมี นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา