การประชุมสัญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลค้างพลู

21 มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.  ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้เข้าร่วมการประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10  บ้านค้างพลูกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  40  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและร่วมกันแก้ไข หาแนวทางพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้กล่าวว่า การประชุมสัญจรไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมในการประชุม สนับสนุนการแสดงความเห็นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมประชาธิปไตยท้องถิ่น นำปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
“ค้างพลูเราใช้วิธีคิดเองทำเองเป็นหลัก เวทีประชุมสัญจรเป็นกลไกที่ช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการคิดเองทำเองของเรา เอาความคิดมาแชร์กันในที่ประชุม และหมุนเวียนจัดกันไปใน 10 หมู่บ้าน เพื่อระดมความคิด  เมื่อก่อนเราจะทำอะไรเราต้องรอคำสั่ง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว เราช่วยกันคิดช่วยกันทำ งบประมาณเราก็จัดการของเราเองได้ ซึ่งการจัดการเองได้ทำให้เราคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ เช่น จะทำถนนแล้วมันจะไปโดนที่นาชาวบ้านบ้างหรือเปล่า ทำแล้วมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ทำแล้วเพียงพอหรือเปล่า ถ้าเงินไม่พอจะขอจากที่อื่น จาก อบจ. จากจังหวัด หรือกรมฯ ได้หรือเปล่า ซึ่งกระบวนการร่วมคิดร่วมทำทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการประชุมสัญจร”