การประชุมสภา อบต.ค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

14 ม.ค. 65

วันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการประชุมสภา อบต.ค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1