การประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2565

21 ก.ย. 65

วันที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2565