การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

13 ก.ย. 66

ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

 

 

ดำเนินการประชาสัมพ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ภายในหมู่บ้าน

การตรวจสอบป้ายโฆษณาบริเวณทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลค้างพลู