การดำเนินการตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 3

02 พ.ย. 64

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านของนางบิน โงนสันเทียะ ชาวบ้านหมู่ 3