การดำเนินการตัดกิ่งไม้ทับสายไฟ หมู่ที่ 9

23 ส.ค. 65

นที่ 23 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ทับสายไฟบริเวณ ริมทางหมู่ 9 บ้านโนนหินขาว