การดำเนินการตัดกิ่งไม้ทับสายไฟ

19 ส.ค. 65

19 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ทับสายไฟบริเวณ ซอยบ้านนายช่อ จินากูล ,ซอยบ้านนางอุ่นเรือน และทางโค้งบ้านผู้ใหญ่ ทนง เก็บสำโรง

0