การดำเนินการตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 7

22 ส.ค. 65

22 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณตรงหน้าบ้าน นายเชาว์ นาคราช และบริเวณหน้าวัดหนองตาล