การช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ (มอบรถโยก)

18 ส.ค. 64

     

   

 

   

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.  นำโดย…ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วย นายสิทธิชัย  รักกุศล ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาวปารวี  คงสุข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดย…นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายสุรศักดิ์  ตันติสวัสดิ์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโนนไทย พร้อมด้วย นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมทีมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.ยลลดา  หวังศุภกิจโกศล ได้มาร่วมมอบรถสามโยกคันใหม่ ให้กับผู้พิการ ราย นางสาวสมพิตร หวายสันเทียะ อายุ 53 ปี ณ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา