การจัดตั้งสถานที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ติดโควิด-19 Local Quarantine​ ระดับตำบล​

28 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ให้การสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ติดโควิด-19 Local Quarantine​ ระดับตำบล​ ณ​  โรงเรียนบ้านหนองราง  หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลค้างพลู