การจัดซื้อชุดตรวจ ATK

15 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดกรอง ในกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยง และหรือกิจกรรมที่เสี่ยงสูง