นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

24 มี.ค. 66

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ค้างพลู